1. Toepasselijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op btf-fotografie.nl en al haar onderdelen. Tevens is deze disclaimer ook van toepassing op alle e-mails verzonden door btf-fotografie.nl en op de inhoud van de facebook- en twitter-pagina’s van BTF-Fotografie.

2. Website

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. BTF-Fotografie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van BTF-Fotografie, met inachtneming van het hetgeen vermeld onder punt 4 “foto’s”, worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag en een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

3. Interactieve pagina’s:

BTF-Fotografie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van interactieve pagina’s waarop haar bezoekers invloed hebben. Deze onderdelen worden automatisch gegenereerd op basis van door derden ingevulde gegevens. Bij onregelmatigheden zal het betreffende bericht verwijderd worden en/of het gastenboek gesloten worden.

De gegevens die u achterlaat in het gastenboek of reacties zijn voor iedereen met een internetverbinding beschikbaar, met uitzondering van het e-mailadres. Het invullen van uw e-mailadres is echter wel verplicht. Het is niet toegestaan een e-mailadres van iemand anders in te vullen. Bij constatering zal het bericht verwijderd worden en bij herhaling zal het ip-adres waarvandaan het bericht verzonden is, geblokkeerd worden. Het e-mailadres zal niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

4. Foto’s:

Alle foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BTF-Fotografie voor commerciële doeleinden worden gebruikt en hetgeen vermeld onder punt 2 “website”. Gebruik op niet-commerciële websites is toegestaan, zoals bijvoorbeeld op persoonlijke blogs of social media (niet zijnde bedrijfspagina’s), mits de bron wordt vermeld:
“Foto’s: Bas Linssen – BTF-Fotografie”

De foto’s op deze site zijn verkleind. De originele, full-quality, foto’s zijn te bestellen via de bestelpagina of op te vragen via het contactformulier.

5. Nieuwsbrief:

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van deze site. U ontvangt periodiek een nieuwsbrief. Hoe u u kunt uitschrijven, staat in elke nieuwsbrief vermeldt. Uw e-mailadres wordt zorgvuldig bewaard en zal niet voor andere leden zichtbaar zijn en/of worden en zal alleen worden gebruikt voor het verzenden van informatie m.b.t. BTF-Fotografie en zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

6. (Na)bestellen foto’s:

BTF-Fotografie is niet verantwoordelijk voor de afhandeling m.b.t. het (na)bestellen van foto’s, deze verantwoordelijkheid ligt bij de desbetreffende webwinkel (werkaandemuur.nl en Oypo.nl).

7. Privacy:

BTF-Fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden zonder uw toestemming nooit ter beschikking gesteld aan derden, behoudens wettelijke voorschriften.

Laatste aanpassing: mei 2014